Blijf gezond aan het werk

Als je gezond en vitaal bent, is dat niet alleen prettig voor jezelf. Het heeft ook een positief effect op de kwaliteit van je werk. Zo draag je bij aan de hoogwaardige dienstverlening van het Rijk.

Je blijft vitaler wanneer je:

  • je talenten optimaal kunt benutten;
  • jezelf kunt blijven ontplooien en ontwikkelen;
  • goede mogelijkheden hebt om werk en privé te combineren;
  • een gezonde en volwassen werkrelatie hebt met je leidinggevende;
  • zelf de regie voert over je ontwikkeling, je loopbaan en (daarmee) over je eigen vitaliteit en inzetbaarheid.

Activiteiten ‘Blijf gezond aan het werk’ dragen eraan bij dat:

  • het Rijk een (blijvend) aantrekkelijke werkgever is waar medewerkers zich optimaal inzetten om de doelstellingen van het Rijk te realiseren;
  • werknemers de eigen regie kunnen nemen;
  • leidinggevenden en medewerkers een gelijkwaardige relatie onderhouden, vooral als het gaat om gezondheid en vitaliteit.

Activiteiten

Agressie en geweld horen niet bij mijn werk
Werkdruk in Balans

Publicaties

Factsheet Persoonlijke inzetbaarheid en vrijwillige mobiliteit van rijksambtenaren. (, 243,5 KB)