Zelfscan 21st century skills

Hoe staat het ervoor met jouw moderne vaardigheden?

De zelfscan 21st century skills is een online tool waarmee rijksambtenaren kunnen ontdekken hoe het staat met hun moderne vaardigheden. Het werk bij het Rijk verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Ook als je je huidige werk goed wilt blijven doen, heb je nu al nieuwe vaardigheden nodig. Het A+O fonds Rijk wil alle rijksambtenaren ondersteunen om tijdig deze vaardigheden te ontwikkelen.

illustratie van twee mensen, daaronder iconen van een beeldscherm, tafel, envelop, WIFI-symbool, YouTube-symbool en AI-symbool.

Animatievideo

De zelfscan is ontwikkeld voor iedereen die voor het Rijk werkt. Ook als je met een tijdelijk contract of op flexibele basis voor het Rijk werkt. Benieuwd naar de zelfscan? Bekijk de animatie voor meer uitleg.

Over de zelfscan

De online tool bestaat uit zes testonderdelen:

 • Werkcompetenties & denkstijlen onderzoekt jouw werkcompetenties op het vlak van sociale en culturele vaardigheden, communiceren, samenwerken en zelfregulering. Denkstijlen geven je inzicht in die manier van denken die wij als mensen nog altijd beter kunnen uitvoeren dan computers: creatief denken, kritisch denken en problemen oplossen.
 • Mediawijsheid gaat na of je weet hoe media werkt, de positieve en negatieve gevolgen van de media kan inzien en kritisch kan reflecteren op je eigen gebruik van media.
 • ICT-basisvaardigheden gaat over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.
 • Informatievaardigheden onderzoekt hoe jij met informatie omgaat: kun je betekenisvolle en betrouwbare informatie selecteren uit de overweldigende informatie die op je afkomt?
 • Hybride werken gaat over jouw ervaringen met de verandering van werken op locatie naar (gedeeltelijk) thuiswerken. Kun jij je thuis extra goed concentreren, of heb je moeite met het combineren van werk en privé? En hoe ervaar je de autonomie en verbondenheid met je collega’s?
 • Kunstmatige intelligentie (AI) gaat in op jouw gebruik, herkenning en bewustzijn over AI. Maak je er gebruik van? Wat weet je ervan af? En wat vind je er eigenlijk van? Daarbij komen ook de risico’s, uitdagingen, kansen en mogelijkheden aan bod.

Wil jij een volgende stap zetten? Maak gebruik van een coachingsgesprek!

Heb jij de zelfscan gemaakt en ben je benieuwd wat jouw volgende stappen kunnen zijn? Of wil je weten wat de 21st century skills betekenen voor jou en je loopbaan? Ga hierover in gesprek met één van onze ontwikkelcoaches!

Wat kan je verwachten?

 • Een videogesprek om jouw resultaten te bespreken met een gecertificeerde, ervaren en onafhankelijke coach.
 • Doornemen van jouw vragen rondom de 21st century skills en wat dit betekent voor jouw loopbaan.
 • Vertrouwelijkheid gegarandeerd: alles wat je deelt, blijft tussen jou en je coach.

Wat maakt dit gesprek waardevol?

 • Persoonlijke inzichten: onze coaches staan klaar om jou te helpen met je vervolgstappen en persoonlijke groei.
 • Zinvolle inzichten: de deelnemers die je voorgingen, noemden het gesprek ‘prettig’, ‘zinvol’ en gaven aan dat het hen geholpen heeft om vervolgstappen te nemen.

We bieden dit gesprek gratis aan, maar de plaatsen zijn beperkt. Wees er daarom snel bij!

illustratie van twee mensen, daaronder iconen van een beeldscherm, tafel, envelop, WIFI-symbool, YouTube-symbool en AI-symbool.

Doorontwikkeling zelfscan

Sinds januari 2020 staat de zelfscan 21st century skills online. Het eerste jaar was bedoeld als een pilot. Nadien is er feedback verzameld via online vragenlijsten onder rijksmedewerkers en diepte-interviews met een aantal hr- en loopbaanadviseurs en leidinggevenden binnen het Rijk. Onderzocht is of de zelfscan de beoogde doelen bereikt. De bevindingen over de pilot zijn samengevat in een rapport.

Aan de hand van deze resultaten is de zelfscan doorontwikkeld. Zo is het nu mogelijk om vragenlijsten van de verschillende onderdelen los van elkaar in te vullen. Je ontvangt van ieder testonderdeel een persoonlijk rapport met handige tips voor de ontwikkeling van jouw moderne vaardigheden. Daarna is er nóg een verbeterslag gemaakt en een vijfde onderdeel toegevoegd: de scan hybride werken. Ook is het nu mogelijk om een gratis coachingsgesprek aan te vragen om de uitkomsten van jouw zelfscan te bespreken.

Gerelateerde nieuwsberichten

Test nu ook je vaardigheid ‘hybride werken’ met de zelfscan 21st century skills

Test je vaardigheid ‘hybride werken’ met de zelfscan van A+O fonds Rijk. Kun jij werk en privé goed combineren?

Lees verder

Vernieuwde zelfscan 21st century skills

Hoe staan jouw moderne vaardigheden ervoor? Ontdek het met de zelfscan 21st century skills voor rijksambtenaren.

Lees verder
illustraties van vijf personen met daarboven zwevend iconen van wifi, YouTube afspeelbutton en drie personen om een tafel.

Zelfscan 21st century skills wordt doorontwikkeld na tips van gebruikers

Ook in 2021 biedt het A+O fonds Rijk de zelfscan 21st century skills aan. De scan voorziet in een behoefte en wordt doorontwikkeld met tips van gebruikers.

Lees verder
21st-Century-Skills