Zelfscan 21st century skills

Hoe staat het ervoor met jouw moderne vaardigheden?

De zelfscan 21st century skills is een online tool waarmee rijksmedewerkers kunnen ontdekken hoe het staat met hun moderne vaardigheden. Het werk bij het Rijk verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Ook als je je huidige werk goed wilt blijven doen, heb je nu al nieuwe vaardigheden nodig. Het A+O fonds Rijk wil alle rijksmedewerkers ondersteunen om tijdig deze vaardigheden te ontwikkelen.

illustraties van vijf personen met daarboven zwevend iconen van wifi, YouTube afspeelbutton en drie personen om een tafel.

Over de zelfscan

De online tool bestaat uit vijf testonderdelen. De verschillende onderdelen gaan in op hoe goed jij kunt omgaan met technologie, informatie en media. De onderdelen gaan ook in op jouw persoonlijke vaardigheden zoals samenwerken en jouw motivatie. Het A+O fonds Rijk heeft samen met Ixly deze zelfscan voor rijksmedewerkers ontwikkeld. We vinden jouw privacy van groot belang en gaan daar in deze tool zorgvuldig mee om. De zelfscan begint daarom met een privacyverklaring.

Als je alle onderdelen hebt afgerond, ontvang je een persoonlijk rapport dat je een beeld geeft van jouw 21st century skills: waar je sterk in bent en waar je je nog in kunt ontwikkelen. Het rapport bevat ook tips over hoe je vaardigheden kunt ontwikkelen, zowel in je werk en met collega’s als ook via een cursus of een training. Gebruik het rapport bijvoorbeeld om het gesprek met je leidinggevende over jouw ontwikkeling richting te geven.

Pilotjaar

Sinds januari 2020 staat de zelfscan 21st century skills online. Het eerste jaar was bedoeld als een pilot en daarom hebben we zoveel mogelijk feedback verzameld. Dat hebben we gedaan via online vragenlijsten onder gebruikers en diepte-interviews met een aantal hr- en loopbaanadviseurs en leidinggevenden. Onderzocht is of de zelfscan de beoogde doelen bereikt. Benieuwd naar alle bevindingen over de zelfscan 21st century skills?

Meer informatie

Heb je moeite met aanmelden? Download dan deze tips.

Voor hr-adviseurs en leidinggevenden die de zelfscan op organisatie- of teamniveau willen toepassen is er een factsheet.

Contact

Neem contact op met het A+O fonds Rijk: info@aofondsrijk.nl

 

 

Voor wie

De zelfscan is ontwikkeld voor iedereen die voor het Rijk werkt. Ook als je met een tijdelijk contract of op flexibele basis voor het Rijk werkt. Meld je aan via e-mail en ontvang een persoonlijke link naar de zelfscan 21st century skills!

Gerelateerde nieuwsberichten

Zelfscan 21st century skills wordt doorontwikkeld na tips van gebruikers

Ook in 2021 biedt het A+O fonds Rijk de zelfscan 21st century skills aan. De scan voorziet in een behoefte en wordt doorontwikkeld met tips van gebruikers.

Lees verder
21st-Century-Skills