Zelfscan 21st century skills

Hoe staat het ervoor met jouw moderne vaardigheden?

De zelfscan 21st century skills is een online tool waarmee rijksambtenaren kunnen ontdekken hoe het staat met hun moderne vaardigheden. Het werk bij het Rijk verandert ingrijpend door technologische ontwikkelingen. Ook als je je huidige werk goed wilt blijven doen, heb je nu al nieuwe vaardigheden nodig. Het A+O fonds Rijk wil alle rijksambtenaren ondersteunen om tijdig deze vaardigheden te ontwikkelen.

Illustratie van 2 personen met daaronder icoontjes gerelateerd aan digitale skills.

Over de zelfscan

De online tool bestaat uit vier testonderdelen:

  • Werkcompetenties & denkstijlen onderzoekt jouw werkcompetenties op het vlak van sociale en culturele vaardigheden, communiceren, samenwerken en zelfregulering. Denkstijlen geven je inzicht in die manier van denken die wij als mensen nog altijd beter kunnen uitvoeren dan computers: creatief denken, kritisch denken en problemen oplossen.
  • Mediawijsheid gaat na of je weet hoe media werkt, de positieve en negatieve gevolgen van de media kan inzien en kritisch kan reflecteren op je eigen gebruik van media.
  • ICT-basisvaardigheden gaat over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.
  • Informatievaardigheden onderzoekt hoe jij met informatie omgaat: kun je betekenisvolle en betrouwbare informatie selecteren uit de overweldigende informatie die op je afkomt?

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het A+O fonds Rijk: info@aofondsrijk.nl

 

Verbeterde versie naar aanleiding van pilotjaar

De zelfscan 21st century skills staat sinds januari 2020 online. Het eerste jaar was een pilotjaar waarin we zoveel mogelijk feedback hebben verzameld. Dat hebben we gedaan via online vragenlijsten onder rijksmedewerkers en diepte-interviews met HR- en loopbaanadviseurs en leidinggevenden. Op basis van deze feedback hebben we de zelfscan verbeterd. Zo bevat de nieuwe versie de volgende verbeteringen:

1. De vragenlijsten van de verschillende onderdelen zijn nu los van elkaar in te vullen. Zo hoef je alleen die onderdelen in te vullen die jij interessant vindt.
2. Van ieder testonderdeel ontvang je een persoonlijk rapport. Hiermee krijg je een goed beeld van jouw 21st century skills: waar ben je sterk in en waarin kun je je nog ontwikkelen?
Het rapport bevat ook handige tips voor de ontwikkeling van jouw moderne vaardigheden.

Benieuwd naar alle bevindingen over de zelfscan 21st century skills na het pilotjaar?

Voor wie

De zelfscan is ontwikkeld voor iedereen die voor het Rijk werkt. Ook als je met een tijdelijk contract of op flexibele basis voor het Rijk werkt. Benieuwd hoe jouw moderne vaardigheden ervoor staan?

Gerelateerde nieuwsberichten

Vernieuwde zelfscan 21st century skills

Hoe staan jouw moderne vaardigheden ervoor? Ontdek het met de zelfscan 21st century skills voor rijksambtenaren.

Lees verder
illustraties van vijf personen met daarboven zwevend iconen van wifi, YouTube afspeelbutton en drie personen om een tafel.

Zelfscan 21st century skills wordt doorontwikkeld na tips van gebruikers

Ook in 2021 biedt het A+O fonds Rijk de zelfscan 21st century skills aan. De scan voorziet in een behoefte en wordt doorontwikkeld met tips van gebruikers.

Lees verder
21st-Century-Skills

Jouw creativiteit is nodig voor de zelfscan 21st century skills!

Jouw creativiteit is nodig voor de zelfscan 21st century skills! Had jij verwacht dat we in zo’n korte tijd zouden […]

Lees verder
afbeelding 21st century skills