Aan de slag met de aanpak van werkdruk

In het project ‘Werkdruk in Balans’ gingen leidinggevenden en medewerkers actief aan de slag met de aanpak van werkdruk. Hun gezamenlijk doel was het vinden van een balans tussen werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerkers. De uitkomsten van het project kunnen van nut zijn voor managers en medewerkers die succesvol werkdrukproblemen in hun organisatie willen aanpakken.

Weegschaal met aan linkerkant elementen met woord ‘belasting’ (factor tijd, roostermanagement, activiteiten analyse), aan de rechterkant elementen met woord ‘belastbaarheid (resultaatgericht samenwerken, integrale teams, management development)

Duurzaam werken bij het rijk

Aanleiding voor het project ‘Werkdruk bij het Rijk’ was een te hoge werkdruk, dat een probleem vormde bij de rijksoverheid. Met   dit project van het A+O fonds Rijkgingen medewerkers en leidinggevenden zelf concreet aan de slag met werkdruk. Door anders te leren kijken én doen, slaagden zij er in werkdruk beheersbaar te maken en te houden.

Het kan ook anders

In de periode van juni 2008 tot juli 2009 werden in totaal negen verschillende pilots uitgevoerd bij vier rijksonderdelen. De ervaringen die zijn opgedaan hebben geleid tot diverse handreikingen en instrumenten. Ook rijksonderdelen kunnen gebruik maken van deze instrumenten bij het aanpakken van werkdruk. De belangrijkste instrumenten worden beschreven in deze publicatie ‘Het kan ook anders’.

Twaalf succesfactoren voor werkdrukbeheersing

De passende aanpak van werkdruk is altijd maatwerk. Een organisatie die een start wil maken met werkdrukbeheersing doet er goed aan eerst aard, omvang en oorzaken van werkdruk in beeld te brengen. Aan de hand van ‘het werkdrukmodel’ kan een plan van aanpak worden opgesteld. Uit de publicatie ‘Het kans ook anders’ zijn de belangrijkste twaalf succesfactoren voor werkdrukbeheersing samengevat.

Meer informatie

Het project ‘Werkdruk in Balans’ is begeleid door adviseurs van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel. De concrete aanpak van werkdrukproblemen is afhankelijk van de specifieke situatie en daardoor altijd maatwerk. Het A+O fonds Rijk financierde dit project, dat ondertussen is afgerond.

Contact

Naam contactpersoon project: Yvonne Salden
E-mailadres: y.salden@caop.nl
Telefoonnummer: 06 52 09 07 95

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

De rijksoverheid wil een werkgever zijn die zorg draagt voor de duurzame inzetbaarheid van haar   medewerkers. Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk hierin een rol te spelen. Door dit project en de handreikingen die daaruit zijn ontstaan helpt het A+O fonds Rijk medewerkers en leidinggevenden een beter inzicht te krijgen in de factoren van werkdruk en de mogelijkheden om dit aan te pakken.