De Technologie Monitor: wat betekenen technologische ontwikkelingen voor jouw werk?

Hoe ziet jouw werk eruit na de invoering van een nieuwe technologie?

Bij de Rijksoverheid worden in snel tempo nieuwe technologieën ontwikkeld en toegepast. Bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe (communicatie)systemen, maar ook het inzetten van robots,  kunstmatige intelligentie en het datagedreven werken.

Door de introductie van nieuwe technologieën kan je werk ingrijpend veranderen. De Technologie Monitor is een gratis tool voor alle rijksmedewerkers die kort geleden te maken hebben gehad met nieuwe technologie op het werk.

Via de Technologie Monitor vul je een vragenlijst in, dit duurt ongeveer 10 minuten. Je ontvangt na het invullen van de Technologie Monitor een persoonlijk rapport dat inzicht geeft in hoe jouw werk is veranderd na de invoering van de nieuwe technologie. Ook ontvang je tips die je kunnen helpen meer grip te krijgen op je werk en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende manieren om je vaardigheden te ontwikkelen én om stress te verminderen.

Onderzoek: De Opmars van Technologische Ontwikkelingen bij de Rijksoverheid

In het project ‘De Opmars van Technologische Ontwikkelingen bij de Rijksoverheid’ is onderzoek gedaan naar de invloed van technologische innovaties op de kwaliteit van werk en duurzame inzetbaarheid van rijksmedewerkers. De uitkomsten van dit project verschaffen inzicht in hoe het werk verandert na de introductie van een nieuwe technologie en wat voor impact dit heeft op het werk en welzijn van medewerkers. Daarnaast zijn de bevindingen van dit project van nut voor managers binnen de Rijksoverheid die succesvol een nieuwe technologie willen implementeren.

Publicaties

Meer informatie

Het onderzoeksproject ‘De Opmars van Technologische Ontwikkelingen bij de Rijksoverheid’ is uitgevoerd door Dr. Judith Plomp en Prof. dr Maria Peeters, verbonden aan de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Marianne Wendt (AC). Het A+O fonds Rijk heeft het project gefinancierd.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het A+O fonds Rijk via info@aofondsrijk.nl

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Werk verandert snel. Bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen en door veranderingen in de maatschappij. Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk om rijksambtenaren te helpen om daar grip op te krijgen. De Technologie Monitor is een tool die helpt bij het krijgen van inzicht in nieuwe manieren van werken en het daarmee omgaan.