Rijk in overgang

Wat is Rijk in overgang?

Rijk in overgang is een programma over de overgang als levensfase van vrouwelijke werknemers binnen de Rijksoverheid. Het is bedoeld om de kennis over de overgang en de invloed daarvan op de gezondheid en inzetbaarheid van vrouwen te vergroten. Hiervoor is het het platform InOvergang gelanceerd. Doel van het platform is de kennis rondom de overgang te vergroten en zo het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer. InOvergang.nl is ontwikkeld door Stichting Vuurvrouw in opdracht van het ministerie BZK, met subsidie van het A+O fonds Rijk.

werkende vrouw achter een laptop in een bedrijfsrestaurant

Meer kennis binnen het Rijk over de overgang

Het programma In overgang is bedoeld om de kennis binnen het Rijk te vergroten over de overgang van vrouwelijke werknemers in de leeftijd van 40 tot 60 jaar. Dat is allereerst belangrijk voor de vrouwen zelf. Soms hebben zij zelf niet door dat hun klachten met de overgang te maken hebben. Door de beschikbare informatie kunnen ze hun klachten beter duiden en eventueel hulp inschakelen van de bedrijfsarts. Verder is het belangrijk dat alle medewerkers meer kennis hebben van de overgang, in het bijzonder HR, leidinggevenden, preventiemedewerkers, bedrijfsmaatschappelijk werkers (BMW) en bedrijfsartsen. Dat kan zorgen voor meer begrip voor de vrouwen en betere ondersteuning.

Kennisplatform en online community

Het platform InOvergang biedt twee elementen: een kennisplatform en een interactieve online community. Het kennisplatform biedt gevalideerde informatie over de overgang en de invloed ervan op de werkvloer in de vorm van (wetenschappelijke) artikelen, blogs, video’s en veel gestelde vragen.  Via de online community kunnen vrouwen betrouwbare informatie over de overgang vinden, vragen stellen aan deskundigen en tips en ervaringen met elkaar uitwisselen.

Liesbeth: ‘Ik ben echt heel blij dat dit platform er eindelijk is. Vanuit mijn rol als Arbocoördinator vind ik het natuurlijk belangrijk dat er meer aandacht voor dit onderwerp komt, ook vanuit persoonlijk perspectief. Zelf heb ik namelijk een verkeerde diagnose gehad, waardoor ik er veel te laat achter kwam dat dit met de overgang te maken had. Samen met collega’s heb ik mij hard gemaakt voor dit onderwerp en ik ben erg tevreden met het resultaat. Het komt te veel voor dat medewerkers onnodig lang blijven tobben en zelfs uitvallen, dus raad ik iedereen aan om zich in deze kennisbank te verdiepen! Vroege herkenning kan een enorm verschil betekenen, want het is niet niks.’

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Van de ruim 60.000 vrouwen die bij het Rijk werken, is ongeveer de helft tussen de 40 en 60 jaar oud. Dat is de leeftijd waarop de overgang zich voordoet. Vrouwen hebben vaak niet door dat hun klachten met de overgang te maken hebben, waardoor ze minder gaan werken of vervroegd uittreden. Daarom vindt het A+O fonds Rijk het belangrijk dat vrouwelijke rijksambtenaren goede kennis van de overgang hebben. Zo kunnen zij hun klachten beter duiden en, indien nodig, op tijd de hulp van een bedrijfsarts inschakelen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat collega’s en leidinggevenden ook goed op de hoogte zijn van de invloed van de overgang op het dagelijks leven van vrouwen. Een integrale aanpak helpt vrouwen om hun werk goed en prettig te blijven doen in deze lastige levensfase. En draagt dus bij aan een gezonde werkomgeving.

InOvergang: een gezonder werkklimaat voor vrouwen

InOvergang, het platform voor iedereen binnen de Rijksoverheid die meer wil weten over de overgang.

Lees verder
werkende vrouw achter een laptop in een bedrijfsrestaurant

Meer werkplezier voor vrouwen in de overgang

Meer werkplezier voor vrouwen in de overgang Om de overgang bespreekbaar te maken en de kennis daarover vergroten, startte in […]

Lees verder
Header Professionalisering Vertrouwenspersonen Rijk