Het recht op ambtelijk vakmanschap

Normalisering rechtspositie ambtenaren

De toeslagenaffaire heeft de overheid wakker geschud en laten beseffen dat de normalisering van de ambtenarenpositie moet worden aangevuld met een nieuwe, normatieve infrastructuur die het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam kan borgen. Wat is nodig om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar te versterken? En wat is hierbij het nut en noodzaak van een ambtelijke (gedrags)code? Om antwoord te geven op deze vragen verrichte Stichting Beroepseer in opdracht van het A+O fonds Rijk een onderzoek naar het recht op ambtelijk vakmanschap.

Illustratie op voorpagina boek Recht op ambtelijk vakmanschap

Boekpresentatie

De bevindingen van het onderzoek en concrete, praktische oplossingen zijn gebundeld in een mooi vormgegeven boek. De rijksambtenaar is de afgelopen decennia steeds meer een normale werknemer geworden. Het lijkt alsof bewindspersonen en de top van ambtelijke organisaties zich het recht op ambtelijk vakmanschap te hebben toegeëigend. De kernboodschap van het boek is daarom dat rijksambtenaren in beleid, uitvoering en toezicht het recht en de plicht moeten krijgen om meer groepen te dienen. Burgers, volksvertegenwoordigers en ambtenaren zelf hebben namelijk net zo goed recht op ambtelijk vakmanschap als bewindspersonen.

Op 6 oktober werd in het Nationaal Archief het eerste exemplaar overhandigd aan de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maarten Schurink. Volgens Schurink levert het boek een mooie bijdrage aan een hernieuwd gesprek over ambtelijk vakmanschap.

Aanbevelingen op een rij

  1. Om ambtelijk vakmanschap duurzaam te ontwikkelen moeten rijksambtenaren zich als ‘professionele professional’ opstellen.
  2. Introduceer een gemeenschappelijk referentiekader voor ambtelijk vakmanschap binnen de Rijksoverheid.
  3. Creëer veilige ambtelijke organisaties.
  4. Introduceer een gemeenschappelijke opleiding waarin elke rijksambtenaar – actief in beleid, uitvoering en toezicht – wordt getraind in ambtelijk vakmanschap.
  5. Transparantie is een plicht. Maak van actieve openbaarmaking de norm en doorbreek de cultuur van afschermen en verdedigen.
  6. Geef de uitvoering het recht om in het openbaar het kabinet en de Tweede Kamer te laten weten hoe de uitvoering van wetgeving verloopt en wat er nodig is voor ambtelijk vakmanschap.
  7. Beleid, uitvoering en toezicht richten zich samen op structureel leren en verbeteren.
  8. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten boven in de gereedschapskist van rijksambtenaren komen te liggen.

De 8 aanbevelingen zijn in de publicatie nader toegelicht en uitgewerkt.

Bestellen of downloaden boek

Ben je benieuwd naar de bevindingen en de concrete en praktische oplossingen om het vakmanschap van de ambtenaar te versterken? ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ is te bestellen in de webshop van Stichting Beroepseer of via de bekende boekhandels.

Naast de gedrukte uitgave is het e-book ook gratis te downloaden.

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk om bij te dragen aan veilige ambtelijke organisaties en de duurzame ontwikkeling van het ambtelijk vakmanschap. Het fonds investeert daarom in onderzoek dat nagaat hoe dit kan worden bevordert.

Succesvolle boekpresentatie ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’

Op 6 oktober is het boek ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ feestelijk gepresenteerd in het Nationaal Archief in Den Haag.

Lees verder
Omslag Het Recht Op Ambtelijk Vakmanschap

Onderzoek ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ van start

De Toeslagenaffaire heeft de overheid wakker geschud en laten beseffen dat de normalisering van de ambtenarenpositie moet worden aangevuld met een nieuwe, normatieve infrastructuur die het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam kan borgen.

Lees verder
4 mensen aan tafel in vergadering

Werken bij het Rijk is uitdagend en veeleisend

Als ambtenaar is het belangrijk om je vakmanschap te versterken. Bestuurslid Aleid Ringelberg vertelt waaruit ambtelijk vakmanschap volgens haar bestaat.

Lees verder
Aleid Ringelberg Bestuurslid A+O fonds Rijk, voorzitter CMHF Functionarissen Overheid