Professionalisering vertrouwenspersonen Rijk

Sociale veiligheid op de werkvloer

Sociale veiligheid is belangrijk op de werkvloer. Vertrouwenspersonen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Omdat vertrouwenspersonen regelmatig te maken hebben met ingewikkelde kwesties, is er behoefte aan professionalisering. Daarom stelden het ministerie van BZK en het Netwerk van vertrouwenspersonen Rijk het meerjarenplan Professionalisering vertrouwenspersonen Rijk op.

Illustraties van gezichten, met elkaar verbonden door lijnen, geven samen een netwerk weer

Meerjarenplan

Het meerjarenplan professionalisering vertrouwenspersonen Rijk bestond uit de volgende activiteiten:

  1. Drie workshops, om een gesprek te begeleiden over ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit werd gedaan aan de hand van filmpjes.
  2. Drie sessies met een dialoog over integriteit. Vertrouwenspersonen gingen hierbij in gesprek met leidinggevenden over integriteit en ethische dilemma’s.
  3. Het inzetten van externe experts bij bestaande trainingen.
  4. Het vergroten van de kennis van de adviseurs en trainers van het netwerk.
  5. Het borgen van de kennis die is opgedaan voor rijksorganisaties.

Workshop

Hoe kun je de dialoog in organisaties faciliteren? Daarover ging de workshop voor vertrouwenspersonen, geïllustreerd met korte filmpjes met zeer herkenbare voorbeelden van ongewenst gedrag. De workshops hebben een verdieping gebracht voor een grote groep vertrouwenspersonen bij de rijksoverheid. De workshops maken inmiddels vast onderdeel uit van het aanbod voor het netwerk vertrouwenspersonen Rijk.

Integriteit Dialogen

Vertrouwenspersonen krijgen regelmatig vragen die gerelateerd zijn aan problemen met een leidinggevende. Dit kan een bepaalde argwaan en weerstand veroorzaken vanuit het management tegenover het werk van vertrouwenspersonen. In de dialogen spraken vertrouwenspersonen en leidinggevenden in gemengde groepen met elkaar over pesten en ander ongewenst gedrag. Dit werd gevolgd door een interactieve theatervoorstelling, die alle 80 deelnemers meenam in een zeer herkenbare scene over pesten op het werk. De deelnemers aan de integriteitsdialogen gaven na afloop aan meer inzicht te hebben in de rol van de vertrouwenspersoon en de leidinggevenden bij ongewenst gedrag op de werkvloer.

Resultaten

Het project heeft ertoe geleid dat de rol van vertrouwenspersonen als onderdeel van het communicatieplan Integriteit Rijk (2018) is opgenomen. Met dat plan is rijksbreed aandacht gevraagd voor het thema integriteit bij leidinggevenden en het makkelijker bespreekbaar maken van integriteitsvraagstukken.  

Meer informatie

Het plan werd opgesteld in het kader van de implementatie van de Gedragscode Integriteit Rijk. Het A+O fonds Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan. Neem voor meer informatie contact op met het Interdepartementaal Netwerk Vertrouwenspersonen (ondergebracht bij BZK, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) via netwerkvp@rijksoverheid.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Sterkere positie vertrouwenspersonen Rijk

Sterkere positie vertrouwenspersonen Rijk   Het project Professionalisering vertrouwenspersonen Rijk heeft zijn doel bereikt: een stevige impuls tot versterking van […]

Lees verder
Illustraties van gezichten, met elkaar verbonden door lijnen, geven samen een netwerk weer

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

De rol van vertrouwenspersonen is belangrijk voor de sociale veiligheid op de werkvloer. Een veilige en inclusieve werkomgeving is één van de speerpunten van het A+O fonds Rijk. Daarom stimuleren wij plannen die een bijdrage leveren aan sociale veiligheid.