Een sociaal veilige werkomgeving

Sociale veiligheid op de werkvloer is belangrijk. Een essentieel onderdeel hierbij is de dialoog tussen leidinggevende en medewerkers over het creëren en onderhouden van een sociaal veilig werkklimaat. Om het goede gesprek te faciliteren en de sociale veiligheid binnen het Rijk te bevorderen, startte het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) met behulp van het A+O fonds Rijk de pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid.

groep mensen in kring met gespreksleider

Opzet pilot Opleiding workshopbegeleider Sociale Veiligheid

De pilot bestond uit het opzetten van een opleiding voor workshopbegeleiders ‘Sociale Veiligheid’. Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers binnen het Rijk die jaarlijks een of meerdere workshops willen begeleiden over het thema sociale veiligheid. Tijdens de opleiding krijgen deelnemers herkenbare bouwstenen van sociale veiligheid aangereikt. Zoals theoretische en persoonlijke verkenningen van het thema, juridische kaders en referentiekaders. Daarnaast biedt de opleiding handvatten voor het begeleiden van een groep.

De opleiding bestaat uit één hele startdag en drie halve dagen. Tussen de bijeenkomsten door zijn er sessies waarin de deelnemers in groepjes hun eigen casussen kunnen bespreken. In de laatste fase begeleiden de deelnemers een workshop Sociale Veiligheid om hun opgedane kennis in de praktijk uit te voeren.

Resultaten

In totaal hebben twaalf deelnemers de opleiding gevolgd. Zij hebben twaalf workshops georganiseerd voor leidinggevenden en medewerkers die aan de hand van casuïstiek en uitwisseling van ervaringen handvatten krijgen om zelf het goede gesprek over sociale veiligheid te kunnen voeren. De deelnemers waardeerden de opleiding positief en voelden zich voldoende bekwaam om de workshops te begeleiden. Ook de workshops zelf werden positief ontvangen. Er bleek veel animo te zijn voor het voeren van gesprekken over sociale veiligheid.

Met het opzetten van de opleiding tot workshopbegeleider en het organiseren van een aantal workshops ‘Sociale Veiligheid’ met rijksmedewerkers is een bijdrage geleverd aan de beleidsdoelstelling om te investeren in een goed en veilig werkklimaat.

Meer informatie

Met deze pilot wilde DGOO onderzoeken of de workshops sociale veiligheid in een behoefte kunnen voorzien. Het A+O fonds Rijk ondersteunt dit project financieel. Daarmee willen we sociale veiligheid binnen het Rijk bevorderen en het gesprek over dit thema ondersteunen.

Meer weten?

Voor vragen over het project kun je terecht bij het A+O fonds Rijk: info@aofondsrijk.nl.

 

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerkers is cruciaal voor de sociale veiligheid op de werkvloer. Een veilige en inclusieve werkomgeving is een van de speerpunten van het A+O fonds Rijk. Daarom stimuleren wij plannen die een bijdrage leveren aan sociale veiligheid.