Passend Perspectief Personeel

Passend perspectief in complexe situaties

Als manager lukt het je niet altijd om voldoende tijd, aandacht en energie te geven aan een complex p-dossier. Passend Perspectief Personeel (PPP) pakt dit op met onder andere HRM, juristen, bedrijfsartsen en re-integratie, om samen tot een passende oplossing te komen.

Help

Criteria voor dossiers

Raadpleeg PPP als je te maken hebt met een dossier dat voldoet aan een of meerdere van onderstaande criteria:

  • medewerkers die problemen met (dis)functioneren en /of houding en gedrag hebben of hadden en/of waar frequent een wisseling van leidinggevende is geweest;
  • daar waar volgens de bedrijfsarts de oorzaak van verzuim niet (alleen) medisch van aard is;
  • het kan gaan om onverenigbaarheid van karakters waarbij er geen zicht is op een oplossing.

Daarnaast komt het bij bovenstaande vaak voor dat de medewerker:

  • frequent/langdurig verzuimt en/of;
  • ziek wordt tijdens een afgesproken functionerings-/verbeteringstraject en/of;
  • weer aanwezig is maar er geen (gewenste) werkzaamheden meer worden verricht op het functieniveau en het doel waarvoor de medewerker destijds was aangenomen.

Het aanbod van PPP

PPP adviseert over complexe situaties, verzorgt schaduwmanagement om te ondersteunen of kan compleet ontzorgen door de HR-verantwoordelijkheid over te nemen. Alles volstrekt vertrouwelijk, anoniem en integer gewaarborgd vanuit de specifiek hiervoor opgestelde gedragscode. Met de ondersteuning van PPP kun je als manager deze casussen versneld en effectief oplossen. Hierdoor houd jij de ruimte om je met andere zaken dan dat ene complexe dossier bezig te houden.

Meer informatie?

Het Programma Passend Perspectief Personeel (PPP) is in opdracht van het A+O fonds Rijk gestart om hulp te bieden bij complexe personeelsdossiers en voor medewerkers een ‘passend perspectief’ te realiseren. Het project werd tot medio 2018 ondersteund door het A+O fonds Rijk. Inmiddels is het project geborgd binnen SSO Rijkswaterstaat en is het reguliere dienstverlening die vanuit RWS Rijksbreed wordt aangeboden.

Wil je meer informatie over de dienstverlening en mogelijkheden van Passend Perspectief Personeel? Mail dan naar ppp@rws.nl.