Mobiel in uniform

Mobiliteit en inzetbaarheid bij een zwaarder beroep

Bij de douane en de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) spelen dezelfde vragen over mobiliteit en duurzame inzetbaarheid als bij de politie, brandweer en defensie. Hoe blijf je in een zwaarder beroep gezond en met voldoening aan het werk tot aan je pensioen? Wat zijn de loopbaanmogelijkheden in de organisatie of daarbuiten? Onder de naam Mobiel in uniform verkennen de organisaties de mogelijkheid om samen te werken aan deze vraagstukken.

Staattsecretaris Barbara Visser staat op podium en druk met 3 defensiemedewerkers de handen op een knop

Congres Mobiel in uniform

Op 26 september 2019 kwamen medewerkers van DJI, de douane, defensie, de politie en brandweer samen op het congres Mobiel in uniform. Als vakgenoten uit de uniformkolom stonden ze via keynotes, workshops en andere activiteiten stil bij duurzame inzetbaarheid en loopbaanmogelijkheden in hun beroep. Ook verkenden ze de mogelijkheid tot samenwerking rond deze thema’s. Het A+O fonds Rijk droeg als arbeidsmarktfonds van de DJI en douane bij aan het congres, samen met de arbeidsmarktfondsen van de politie en defensie.

Stimuleringspremie voor samenwerking

Tijdens het congres deden de HRM-directeuren een oproep om innovatieve ideeën in te dienen voor samenwerking tussen twee of meer organisaties in de veiligheidskolom. Voor de beste ideeën stelden ze een stimuleringspremie beschikbaar. In mei 2020 werden de twee winnende plannen bekend. Volgens een van die plannen gaan de DJI, politie en defensie samenwerken om de duurzame inzetbaarheid te verhogen van medewerkers met een arbeidsbeperking. Een mooi voorbeeld van hoe verbinding is ontstaan door Mobiel in uniform.

Train de trainer

Hoe realiseer je duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking? Die vraag speelt bij veel overheidsorganisaties in het kader van de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013. Zo ook binnen het Veiligheidsdomein. Politie, Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Douane hebben daarom de handen ineengeslagen voor het traject ‘Train de trainer’.

Bij ‘Train de trainer’  leiden deelnemers aan de training bij hun eigen organisatie medewerkers en leidinggevenden op als buddy voor collega’s met een arbeidsbeperking. Deze buddy fungeert als vraagbaak en vertrouwenspersoon, bedoelt om iemand zich sneller thuis te laten voelen in een functie en de kans op een succesvolle participatie op de werkvloer te vergroten.

De trainingen maken deel uit van het Plan Veiligheidsdomein Inclusief dat bestaat uit verschillende activiteiten met als doel:

  • vergroten van de duurzame inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • versterken van de samenwerking binnen het Veiligheidsdomein.

Met dit plan wonnen de projectleiders in 2020 een stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid, bedoeld om de samenwerking rond duurzame inzetbaarheid in het Veiligheidsdomein te bevorderen. Het A+O fonds Rijk en de arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen van de politie (SAOP) en Defensie (ASD) stelden deze premie beschikbaar.

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Een beroep met een uniform, zoals bij defensie en DJI, is vaak zwaarder dan een gemiddeld beroep en vereist specifieke vaardigheden. Goed beleid voor mobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is in deze organisaties dus extra belangrijk. Dat helpt medewerkers om gezond en met plezier hun werk blijven doen, nu en in de toekomst. Het A+O fonds Rijk werkt hier graag aan mee, samen met de arbeidsmarktfondsen voor de andere veiligheidsdiensten. Samen kunnen we tot innovatieve ideeën komen.