Maatwerk voor Mensen

Social return

‘Maatwerk voor Mensen’ is een rijksbreed programma om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt zelf de mogelijkheden van social return ontdekken door een proeftuin te starten. Doe ook mee!

Mensen met maatwerk

Start ook een proeftuin!

Binnen het Rijk werken de afdelingen Inkoop, Beleid en HR samen met leveranciers mee aan ‘Maatwerk voor Mensen’. Het doel? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeidsplekken helpen. Bij het Rijk of ergens anders.

Social return bij inkoop

Inkopers van overheden kunnen, bij een nieuwe opdracht, de opdrachtnemer vragen of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Dit wordt ook wel social return genoemd.

Proeftuin

Je kunt zelf de mogelijkheden van social return ontdekken door een proeftuin te starten. In deze proeftuin kun je ontdekken welke werkwijze geschikt is om tijdens één van de fases van een aanbestedingstraject te leren en te experimenteren met social return. Lees meer over de uitgangspunten van een proeftuin.

Meer weten?

Om categoriemanagers, rijksinkopers, HR-managers, projectleiders van de banenafspraak en andere rijksprofessionals te ondersteunen bij het uitvoeren van social return, is een tijdelijk adviesteam opgericht.
In dit team zitten collega’s met ervaring in het opzetten van proeftuinen.

Het adviesteam kan jou ondersteunen in de vorm van onder meer bijeenkomsten,
presentaties, een digitaal platform en ander materiaal. Pak de ruimte om een
proeftuin te starten en maak gebruik van de ervaring binnen het netwerk social return.

Meld je aan via socialreturn@rijksoverheid.nl.

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

A+O fonds Rijk heeft de ambitie om te zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Daarom nemen we de verantwoordelijkheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen zodat ook zij een plek op de arbeidsmarkt krijgen. Dit doen we op verschillende manieren. Een voorbeeld hiervan is toepassen van social return in inkooptrajecten.