Leergroepen bij de Rijksoverheid

Leren van en met collega’s

Leergroepen kunnen veel opbrengen voor de Rijksoverheid. Zowel voor de organisatie als voor de individuele deelnemers. Dat is gebleken uit een onderzoek met drie leergroepen in 2017. De resultaten en inzichten lees je in de publicatie Leergroepen bij de Rijksoverheid.

Illustratie van drie personen op straat, waarvan 2 naar elkaar zwaaien

Zet een leergroep op met
deze vijf vuistregels

Een leergroep is een werkvorm om als collega’s te leren aan de hand van een gemeenschappelijk vraagstuk. In 2017 is de bruikbaarheid onderzocht en geëvalueerd.

De resultaten

Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat leren op de werkvloer niet vanzelf gaat. Daar zijn nog wel eens misvattingen over, zoals de aanname dat 70% van het leren spontaan op de werkvloer gebeurt. En daarvoor moet je reflectietijd organiseren en moet er bereidheid zijn bij betrokkenen.

De inzichten uit het onderzoek zijn samengevat in vijf vuistregels.

  • Vuistregel 1: Maak duidelijk wat een leergroep wel en niet is en kan opleveren.
  • Vuistregel 2: Werk met een enigszins homogene groep.
  • Vuistregel 3: Selecteer op/investeer in bereidheid om op deze manier te leren.
  • Vuistregel 4: Organiseer voldoende reflectietijd.
  • Vuistregel 5: Kies een externe begeleider, concrete casuïstiek en opdrachten.

Meer weten?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het programma Leren en Ontwikkelen Rijk (BZK/ Personeelsbeleid Rijk) en gefinancierd door het A+O fonds Rijk

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

A+O fonds Rijk vindt goed onderzoek naar nieuwe initiatieven en ontwikkelingen binnen het Rijk belangrijk. Leergroepen zijn een relatief nieuw fenomeen. Reden om de bruikbaarheid ervan voor de Rijksoverheid te onderzoeken.