Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Naast de arbeidsmarktkrapte is de wereld om ons heen in rap tempo aan het veranderen.  Technologische ontwikkelingen (als roboticering en artificiële intelligence) zijn aan de orde van de dag.

Het is essentieel dat rijksambtenaren meebewegen met deze ontwikkelingen. In deze workshop staan enkele cruciale thema’s centraal die van invloed zijn op het werk en de manier waarop dit uitgevoerd wordt. Denk aan demografische ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt. Er wordt gestreefd naar betere resultaten, maar ook naar meer efficiëntie met minder middelen of zelfs zonder extra personeel. Roboticering en artificiële intelligence spelen daar een rol bij. Het is tijd om deze onderwerpen onder de loep te nemen en de impact ervan op het werk, team en eigen taken te begrijpen.

De workshop richt zich op bewustwording, oordeelsvorming en het creëren van (eerste) beweging. Vast onderdeel is dat deelnemers een taakanalyse maken met behulp van het zogeheten ‘Werkkwadrant’.

Er wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van werk en hoe deze inzichten vertaald kunnen worden naar het eigen werk, de persoonlijke ontwikkeling, de dienstverlening en de belangen van klanten, burgers en andere stakeholders. De workshop biedt een kans om te leren en te groeien, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

Over de training

De teamworkshop ‘Klaar voor de toekomst’ geeft:

  • inzicht in de gevolgen van digitale transformatie voor mens en werk
  • praktische handvatten om hierop voor te bereiden
  • per sessie van maximaal 10 deelnemers wordt één functie(groep) als onderwerp gekozen

Het betreft een (maatwerk) workshop van één dagdeel (excl. voorbereiding). Afhankelijk van de functiegroep zoekt de trainer samen met de organisatie naar een passende inleider rondom het gekozen vakgebied. De inleider zet een inspirerende visie neer op de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Dit onderdeel kan eventueel ook worden vervangen door een zelfanalyse die deelnemers doen met online tools, zoals ChatGPT.

Deze training incompany aanvragen

  • Stap 1: Neem contact op met de trainer om te overleggen over de datum, tijd en locatie van de training. De trainer is Patrick van Beukering (info@interimshop.nl of 06-22936609)
  • Stap 2: De trainer stuurt een offerte naar jou en naar het A+O fonds Rijk.
  • Stap 3: A+O fonds Rijk controleert de offerte en kijkt of je onder de cao Rijk valt. Als alles klopt volgens de afspraken, dan wordt de offerte goedgekeurd.
  • Stap 4: Jullie kunnen nu de training volgen.
  • Stap 5: De trainer stuurt de rekening naar jou en het A+O fonds Rijk.
  • Stap 6: Het A+O fonds Rijk betaalt de rekening.
  • Stap 7: Vul na de training een evaluatieformulier in om te vertellen wat je van de training vond.