Incompanytrainingen

Samen met je collega’s een training volgen?

Wil je samen met jouw afdeling, team of enkele collega’s een training volgen? Vraag dan een incompanytraining aan via het A+O fonds Rijk!

Rijksmedewerker wijst collega lachend op document

Aanbod incompanytrainingen

Aanvragen incompanytraining

Het samen volgen van een training kan niet alleen de vaardigheden van individuele medewerkers verbeteren, maar ook bijdragen aan een meer positieve teamdynamiek, gedeelde kennis en hogere betrokkenheid binnen het team. Het aanvragen van een incompanytraining doe je zo:

Stap 1: Kies een training uit het aanbod op deze pagina.
Stap 2: Neem contact op met de trainer om te overleggen over de datum, tijd en locatie van de training. De contactgegevens van de trainer vind je bij de informatie over de training.
Stap 3: De trainer stuurt een offerte naar jou en naar het A+O fonds Rijk.
Stap 4: A+O fonds Rijk controleert de offerte en kijkt of je onder de cao Rijk valt. Als alles klopt volgens de afspraken, dan wordt de offerte goedgekeurd.
Stap 5: Jullie kunnen nu de training volgen.
Stap 6: De trainer stuurt de rekening naar jou en het A+O fonds Rijk.
Stap 7: Het A+O fonds Rijk betaalt de rekening.
Stap 8: Vul na de training een evaluatieformulier in om te vertellen wat je van de training vond.

Voorwaarden

  • Je komt in aanmerking voor een incompanytraining als je een medewerker bent die valt onder de sector Rijk. Medewerkers van Defensie, Politie, Rechterlijke Macht, Decentrale overheden en Onderwijssectoren vallen niet onder de sector Rijk. Ook medewerkers van zelfstandige bestuursorganen (met uitzondering van de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen geen gebruik maken van de regeling.
  • De inhoud van de trainingen staat grotendeels vast. Je kunt wel met de trainer afstemmen of er inhoudelijke accenten kunnen worden aangebracht, zodat de training nog beter aansluit op jullie ontwikkelbehoefte. Deze veranderingen moeten wel vallen binnen de prijsafspraken die met de trainer zijn gemaakt, maatwerk wordt niet vergoed.
  • De training is voor jou en je collega’s als medewerkers bij de Rijksoverheid gratis. A+O fonds Rijk betaalt de kosten van de trainer. Reiskosten worden niet door ons vergoed. Locatie- en cateringkosten worden ook niet vergoed.
  • Je mag als team vergoeding voor maximaal één incompanytraining per kalenderjaar aanvragen bij het A+O fonds Rijk.

Let op: er is beperkt budget beschikbaar. Wees er daarom snel bij, want op is op.

Meer informatie?

Heb je vragen over de incompanytrainingen, dan kun je ons bereiken via: info@aofondsrijk.nl of 070 376 5759.