Duurzame Plaatsing

Extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

De Rijksoverheid creëert in tien jaar 5.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking die opgenomen zijn in het doelgroepregister van het UWV. Management, HRM en werkbegeleiders zijn daar sinds 2013 mee bezig. Heb je daar ook mee te maken? Doe dan je voordeel met de ervaringen van collega’s.

Team Diversiteit & Inclusie stelt kennis, begeleiding en praktische instrumenten beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld trainingen of draagvlakinstrumenten ontwikkeld voor leidinggevenden en (werk)begeleiders over samenwerken met de doelgroep.

Kleurige vlakken met aan rechterzijde foto van een persoon die in camera kijkt, met links daarvan de tekst: ‘Boekje werknemer met een verstandelijke beperking’.

Waardevolle werkpakketten

Duurzame plaatsing is het uitgangspunt. Dat betekent dat de Rijksoverheid werkpakketten creëert die:

  • Aansluiten bij de talenten van medewerkers met een arbeidsbeperking;
  • Hen perspectief biedt;
  • Waarde hebben voor de organisatie en
  • Collega’s kunnen ontlasten.

Daarbij draait het om werken én ontwikkelen naar vermogen.

Netwerk

Ruim 25 vertegenwoordigers van alle ministeries en grotere taakorganisaties bij de Rijksoverheid vormen een netwerk. De leden zijn in hun eigen organisatie de ‘trekker’ bij de verwezenlijking van de instroom en het behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking. Zij komen periodiek bij elkaar om ervaringen en informatie uit te wisselen of een thema te behandelen.

Meer informatie

Kijk op de website van Team Diversiteit & Inclusie voor kennis, trainingen en de begeleiding die beschikbaar is.

Praktische tips voor werkgevers

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

A+O fonds Rijk vindt een veilige en inclusieve werkomgeving belangrijk en heeft daarom financieel bijgedragen aan dit project. Door onderling kennis te delen hopen we diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Samen kunnen we van de Banenafspraak een succes maken.