Ontwikkelplein Doc-Direkt

Informatieverwerkingsdienst binnen het Rijk

Doc-Direkt is de dienstverlener voor de informatiehuishouding binnen de rijksoverheid. Het werk binnen Doc-Direkt verandert snel door de toenemende digitalisering en een steeds veranderende klantvraag. Het Ontwikkelplein Doc-Direkt stimuleert de medewerkers om na te denken over hun ontwikkeling en inzetbaarheid binnen of buiten Doc-Direkt. Het is een ‘live’ en een digitale plek waar medewerkers terecht kunnen met vragen over hun ontwikkeling.

Wat houdt het Ontwikkelplein in?

Voor medewerkers van de Rijksdienst Doc-Direkt is het belangrijk mee te gaan in de veranderingen binnen hun werk en zich te ontwikkelen. Zo vergroten ze hun inzetbaarheid. Het Ontwikkelplein Doc-Direkt, opgericht met ondersteuning van het A+O fonds Rijk, helpt hierbij.
Binnen het Ontwikkelplein kunnen medewerkers terecht met al hun vragen over de toekomst en ze worden ondersteund om actief aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling.

Neem een kijkje op het Ontwikkelplein van Doc-Direkt.
Let op: het  ontwikkelplein is alleen toegankelijk vanuit het Rijksportaal

Borging

Op 1 juli 2019 ging het Ontwikkelplein van start. De projectperiode voor het A+O Fonds Rijk eindigde op 1 juli 2020. Om aan het eind van het project de opbrengst te kunnen meten, is een 0-meting (september 2019) en een eindmeting (juni 2020) uitgevoerd. Belangrijke inzichten vanuit het onderzoek zijn dat het Ontwikkelplein medewerkers stimuleert om te werken aan hun ontwikkeling. Het aanbod van het Ontwikkelplein wordt gewaardeerd en medewerkers hebben gemiddeld aan meerdere activiteiten deelgenomen. Wel zagen zij kans voor optimalisatie van het aanbod.
Het Ontwikkelplein wordt geborgd binnen Doc-Direkt. Er is een Team Ontwikkelplein samengesteld om het thema Ontwikkeling op de agenda te houden en de activiteiten voort te zetten.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Ontwikkelplein Doc-Direkt? Neem contact op via info@aofondsrijk.nl

Activiteiten Ontwikkelplein

Via verschillende activiteiten probeerden ontwikkelcoaches de medewerkers van Doc-Direkt zo goed mogelijk te activeren, inspireren en enthousiasmeren in beweging te komen. Ook voor leidinggevenden waren er activiteiten, zodat zij medewerkers kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Hierbij een overzicht van de activiteiten.

 1. Kick-off bijeenkomsten voor locatiemanagers, ontwikkelcoaches en hrm-adviseurs
  De locatiemanagers maakten kennis met ‘hun’ coach en vertelden meer over de locatie. Dit zorgde voor een informatieve overdracht en korte communicatielijnen.
 2. Gesprek over de toekomst en loopbaanloket
  Medewerkers gingen in gesprek met hun eigen leidinggevende of ontwikkelcoach. Op elke vestiging werd hier één dag in de week ruimte voor gemaakt.
 3. Sessie Kom in Beweging
  De ontwikkelcoach hield op alle standplaatsen een enthousiasmerende presentatie in een teamoverleg of locatiebijeenkomst.
 4. Persoonlijk ontwikkelbudget
  Niet iedere medewerker kreeg een persoonlijk ontwikkelbudget. Maar er was wel een bedrag beschikbaar dat medewerkers konden gebruiken voor opleidingen en trainingen. Door deze trainingen kunnen ze bijblijven in het vakgebied of hun functie ), of zich ontwikkelen richting een andere functie.
 5. Workshops
  Coaches verzorgden de workshops ‘Op zoek naar jouw talenten’, ‘Een hedendaags cv‘, ‘LinkedIn voor je netwerk’ en ‘De kracht van netwerken’.
 6. Training voor leidinggevenden.
  De coaches voerden op individuele basis gesprekken met de leidinggevenden. Daarnaast verzorgden zij een training waarbij leidinggevenden leerden hoe je medewerkers het beste kan ondersteunen bij hun ontwikkeling. De projectleider Ontwikkelplein heeft hier ook het MT over bijgepraat op 2 leiderschapsdagen.
 7. Workshops door HR van BZK voor leidinggevenden
  Deze twee workshops met 20 deelnemers stonden in het teken van het nieuw ingevoerde Ontwikkelgesprek.
 8. GoodHabitz
  Het Ontwikkelplein adopteerde de BZK-breed ingekochte GoodHabitz-trainingen als ontwikkelinstrument. Tijdens de lockdown hebben ruim 100 medewerkers een serie trainingen gevolgd als onderdeel van hun ontwikkeling.
 9. Vloggers
  Zes medewerkers volgden de opleiding Filmen met je Smartphone. Acht filmpjes daarvan zijn op de site en in nieuwsbrieven gebruikt.

Leerpunten

Op basis van de leerpunten uit het project en onderzoek heeft de projectgroep een aantal tips geformuleerd voor andere organisaties en Rijksonderdelen.

 1. Bouw een kapstok
  Het helpt om een kapstok te hebben voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Bij Doc-Direkt was dit het Ontwikkelplein. In de uitingen moet je continu de verbinding met het doel blijven maken: ontwikkelen is leuk en goed voor werk in de toekomst.
 2. Communicatie, communicatie, communicatie!
  Communicatie is een van de centrale activiteiten van een stimuleringsproject. Hier is voldoende capaciteit voor nodig. In een project als het Ontwikkelplein is communicatie nodig om:
  • het onderwerp op de kaart te zetten bij leidinggevenden en medewerkers;
  • de activiteiten in de etalage te zetten;
  • persoonlijke successen van medewerkers zichtbaar te maken en zo hun collega’s te inspireren tot deelname aan het Ontwikkelplein.
 3. Kies een ontwikkelaanpak
  Belangrijk is om flexibel te blijven in de aanpak. Dat betekent dat je bereid moet zijn om je plannen aan te passen. Houd de lijnen kort. De ontwikkelcoaches kunnen in de ontwikkelgesprekken achterhalen waar behoefte aan is. Met korte polls kun je ideeën toetsen bij de doelgroep voor je meteen veel tijd in de voorbereiding stopt.
 4. Ken je doelgroep en sluit daarop aan
  Bij het Ontwikkelplein heeft het geholpen om de doelgroep te verdelen in de ‘doeners’ en de ‘denkers’. Je wilt aanbod hebben voor beide types: waar slaan zij op aan?
 5. Zorg voor laagdrempeligheid en een actieve benadering
  Zorg voor laagdrempelige activiteiten op de eigen locatie. Bij Doc-Direkt was een van de succesfactoren de aanwezigheid van ontwikkelcoaches op de locaties met een actief wervende rol op de werkvloer. In de thuiswerksituatie betekent het dat je coaches nodig hebt die initiatiefrijk zijn, die zelf de leidinggevenden bellen, zich aanbieden voor een teamoverleg, en die om kunnen gaan met de digitale uitdagingen.
 6. Maak de richting van de organisatieontwikkeling helder
  Om mensen in beweging te krijgen moet helder zijn wat de stip op de horizon is: waar gaat de organisatie naar toe en wat betekent dit voor het werk? Als dit niet duidelijk is, blijven mensen afwachten.
 7. Investeer in de leidinggevenden
  Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het stimuleren en aanmoedigen van medewerkers in hun ontwikkeling. Investeren in de rol van de leidinggevende met ondersteuning en tooling vanuit HRM is dan ook noodzakelijk. Leidinggevenden moeten hun medewerkers ook duidelijk maken dat zij tijd mogen vrij maken voor hun ontwikkelactiviteiten. Medewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zeker in een organisatie met productiviteitsdoelstellingen is tijd nemen voor je ontwikkeling niet vanzelfsprekend.
 8. Alles kost meer tijd (en dus geld) dan je vooraf denkt
  Het is net als met je verbouwing thuis: alles kost meer tijd dan je van tevoren denkt. Ruim plannen en begroten is nodig. Zeker als er meerdere locaties zijn met een grote regionale spreiding.
 9. Zorg voor een lange adem
  Permanent leren en ontwikkelen door iedereen, is een cultuurverandering. Dit heeft veel tijd nodig en is zaak van een lange adem. Het kost geen jaar, maar jaren.

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

De wereld om ons heen verandert. Doc-Direkt groeit en transformeert in een snel tempo mee. Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk dat medewerkers meegaan in deze ontwikkelingen en dat leidinggevenden en de werkgever hen daarbij ondersteunen. Dat draagt eraan bij dat deze medewerkers mee kunnen blijven doen en van waarde blijven. Nu en in de toekomst.

Gerelateerde nieuwsberichten

Podcast Ontwikkelplein Doc-Direkt

Nieuwe podcastreeks over inspirerende initiatieven binnen de Rijksoverheid. In aflevering 1 vertelt Christiën Kunz over Ontwikkelplein Doc-Direkt.

Lees verder
AOR Logo Podcas

Ontwikkelplein Doc-Direkt brengt mensen in beweging

Met subsidie van het A+O fonds Rijk startte op 1 juli 2019 het Ontwikkelplein, met activiteiten als het Loopbaanloket, een ontwikkelbudget en leiderschapsontwikkeling. Het project is nu afgerond. Wat heeft het opgeleverd en wat vonden de medewerkers ervan?

Lees verder
Twee peilen met daarop een mannelijk en vrouwelijk icoon die lopen richting een boom in het midden. Daaronder in letters: ontwikkelplein.

Tessa, Ada en Jorn zetten stappen in hun loopbaan dankzij het Ontwikkelplein

Tessa, Ada en Jorn zetten stappen in hun loopbaan dankzij het Ontwikkelplein Binnen Doc-Direkt, de informatieverwerkingsdienst binnen het Rijk, verandert het […]

Lees verder
Illustrati jonglerende mensen