De mens centraal

Vernieuwende en inspirerende verhalen

In een organisatie waarin de mens centraal staat, kunnen medewerkers hun talenten en capaciteiten zo optimaal mogelijk in zetten. Maar hoe creëer en stimuleer je ruimte voor eigen invulling? In de videoreeks De mens centraal licht het A+O fonds Rijk leidinggevenden en rijksmedewerkers uit die hun verhaal willen delen om collega’s te inspireren.

twee collega's in gesprek met elkaar

Bekijk de videoportretten

De mens centraal – Elmer Burke (OCW)

Elmer Burke vertelt in de derde video van deze reeks hoe hij de ambities, wensen en ontwikkeling van medewerkers als vertrekpunt neemt bij het bereiken van de beoogde resultaten.

Lees verder

De mens centraal – Christine Nijkamp (SVB)

In deze video vertelt Christine Nijkamp op welke manier zij de klantbeloften van de SVB heeft vertaald naar medewerkersbeloften.

Lees verder

De mens centraal – Claudia Manuputty (IND)

In deze video vertelt Claudia Manuputty hoe zij erin is geslaagd om een cultuur te creëren waarin ruimte is voor eigen invulling.

Lees verder

Maatwerk

Wat hebben mensen op de werkvloer nodig om goed te functioneren? Hoe stel je medewerkers optimaal in staat om hun eigen talenten en kwaliteiten in te zetten voor de organisatie? In de videoreeks De mens centraal gaan we op zoek naar vernieuwende en inspirerende voorbeelden van organisaties die de mens centraal stellen. Leidinggevenden vertellen over de manier waarop zij ruimte creëren voor eigen invulling en zo aansluiten op de individuele wensen en behoeften van medewerkers. Dat brengt niet alleen de manier van werken maar ook de dienstverlening naar een hoger plan.

Videoreeks De mens centraal

Als de mens centraal staat, kunnen medewerkers zich in een veilige en stimulerende setting doorontwikkelen. Zo zijn zij van nóg grotere waarde voor jouw organisatie. Dat brengen we in beeld met succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Er komen verschillende vragen aan bod, zoals:

  • Wat gebeurt er als je de kwaliteiten en vaardigheden van medewerkers optimaal inzet?
  • Op welke manieren kun je de handelingsvrijheid binnen bestaande wet- en regelgeving vergroten?
  • Hoe lever je maatwerk zonder dat regels en angst voor precedentwerking belemmerend werken?
  • En hoe voorkom je dat deze regels en procedures een mensgerichte aanpak in de weg staan?

Meer informatie

Wil je meer informatie over de videoreeks De mens centraal? Mail dan naar: info@aofondsrijk.nl

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk dat werkgevers en werknemers blijven leren en vernieuwen. Om ervoor te zorgen dat rijksmedewerkers hun werk goed kunnen blijven doen, staat in de ogen van het bestuur de menselijke maat in een inclusieve werkomgeving centraal. Zo komen alle werknemers met hun talenten tot hun recht.