De Mens Centraal

Vernieuwende en inspirerende verhalen

In een organisatie waarin de mens centraal staat, kunnen medewerkers hun talenten en capaciteiten zo optimaal mogelijk in zetten. Maar hoe creëer en stimuleer je ruimte voor eigen invulling? In De mens centraal licht het A+O fonds Rijk videoportretten van leidinggevenden en rijksmedewerkers uit die hun verhaal willen delen om collega’s te inspireren.

In een online magazine zijn de gesprekken uit de videoportretten uitgewerkt tot inspirerende praktijkverhalen en gebundeld in een digitale uitgave.

Weergave van voorpagina online magazine De Mens Centraal

Maatwerk

Wat hebben mensen op de werkvloer nodig om goed te functioneren? Hoe stel je medewerkers optimaal in staat om hun eigen talenten en kwaliteiten in te zetten voor de organisatie? In de videoreeks De mens centraal gaan we op zoek naar vernieuwende en inspirerende voorbeelden van organisaties die de mens centraal stellen. Leidinggevenden vertellen over de manier waarop zij ruimte creëren voor eigen invulling en zo aansluiten op de individuele wensen en behoeften van medewerkers. Dat brengt niet alleen de manier van werken maar ook de dienstverlening naar een hoger plan.

Videoreeks De mens centraal

Als de mens centraal staat, kunnen medewerkers zich in een veilige en stimulerende setting doorontwikkelen. Zo zijn zij van nóg grotere waarde voor jouw organisatie. Dat brengen we in beeld met succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Er komen verschillende vragen aan bod, zoals:

  • Wat gebeurt er als je de kwaliteiten en vaardigheden van medewerkers optimaal inzet?
  • Op welke manieren kun je de handelingsvrijheid binnen bestaande wet- en regelgeving vergroten?
  • Hoe lever je maatwerk zonder dat regels en angst voor precedentwerking belemmerend werken?
  • En hoe voorkom je dat deze regels en procedures een mensgerichte aanpak in de weg staan?

Bekijk de videoportretten

De mens centraal – Heidi Boussen (Directeur Gezond en Veilig werken bij SZW)

Weten wat mensen drijft In deze video, de laatste van de reeks, vertelt Heidi Boussen (directeur Gezond en Veilig werken […]

Lees verder
Heidi Boussen

De mens centraal – Gabrielle Hoppenbrouwers (Officier van Justitie)

Mededogen tonen Wat is ‘werken volgens de bedoeling’ binnen het strafrecht? Welke rol speelt de mate van levenservaring die je […]

Lees verder
Gabrielle Hoppenbrouwers

De mens centraal – Mark Frequin (adviseur Rijksoverheid)

Hoe ga je om met de situatie als je instapt in een crisis? Terwijl je vooraf weet dat er fouten gemaakt zullen worden en mensen dan klaar staan om je te beoordelen. Stap je in of blijf je aan de zijlijn staan?

Lees verder
Mark Frequin

De mens centraal – Dilan Mohammed (IND)

Dilan werkt als behandelaar bij de IND. Haar achtergrond en persoonlijkheid maken dat het ‘je kunnen inleven in de aanvrager’ voor haar heel vanzelfsprekend is.

Lees verder

De mens centraal – Reinout Woittiez (NFI)

Dit keer vertelt Reinout Woittiez, voormalig transitiedirecteur bij het NFI, hoe ingewikkeld het voor de medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut was om ten tijde van het neerstorten van de MH17 om te gaan met dit enorme Nederlandse drama, waardoor de identiteit en achtergrondverhalen van de slachtoffers heel dichtbij kwamen.

Lees verder
Reinout Woittiez

De mens centraal – Elmer Burke (OCW)

Elmer Burke vertelt in de derde video van deze reeks hoe hij de ambities, wensen en ontwikkeling van medewerkers als vertrekpunt neemt bij het bereiken van de beoogde resultaten.

Lees verder

De mens centraal – Christine Nijkamp (SVB)

In deze video vertelt Christine Nijkamp op welke manier zij de klantbeloften van de SVB heeft vertaald naar medewerkersbeloften.

Lees verder

De mens centraal – Claudia Manuputty (IND)

In deze video vertelt Claudia Manuputty hoe zij erin is geslaagd om een cultuur te creëren waarin ruimte is voor eigen invulling.

Lees verder

De mens centraal – Warsha Soekhoe (medewerker PGB bij de SVB)

Warsha Soekhoe werkt als klachtencoördinator bij de afdeling PGB bij de SVB. Haar klanten zijn mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen om de zorg in te huren die ze nodig hebben.

Lees verder
Warsha Soekhoe

Reuring!Café De Mens Centraal

Dinsdag 6 april 2022 vond het drukbezochte Reuring!Café ‘De mens centraal – Zou jij door jezelf geholpen willen worden?’ plaats. Zou ik door mijzelf geholpen willen worden? Doe ik altijd het goede, en in welke mate durf ik het anders te doen dan we doorgaans doen in organisaties? Hoe stel je medewerkers optimaal in staat om hun eigen talenten en kwaliteiten in te zetten voor de organisatie? En hoe voorkom je dat regels en procedures een mensgerichte aanpak in de weg staan? Deze en andere vragen kwamen aan bod in de 103e editie van Reuring!Café.

illustratie van twee lachende monden met tekst ‘Reuring!Café’

Terugkijken inspiratiesessie

Op woensdag 3 november vond de inspiratiesessie ‘Zou jij door jezelf geholpen willen worden?’ plaats. In deze sessie gingen vijf leidinggevenden, die je misschien zult herkennen uit de videoserie ‘De mens centraal’, met elkaar in gesprek over de uitdagingen van mensgericht werken binnen het Rijk. Wat betekent het in de praktijk om binnen de kaders die er nou eenmaal zijn de menselijke maat als uitgangspunt te nemen? Wat is er nodig om mensgericht te werken? En vooral: tegen welke dilemma’s lopen zij aan?

Gesprekscirkels ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’

Organisaties en medewerkers lopen er steeds vaker tegenaan dat de rechtlijnige en ordelijke systeemwereld van (beleids)afspraken, regels en technische constructen onvoldoende aansluit op de variabele en rommelige leefwereld van praktijk, uitvoering en het echte leven. Toch breiden organisaties de systeemwereld steeds verder uit, omdat het digitaal-technisch kan en doelmatig is.

Het gebrek aan voldoende aansluiting zorgt voor ongemak bij organisaties en hun medewerkers, omdat het ontbreken van die aansluiting vaak morele vraagstukken met zich meebrengt. Hoe ga je hier als organisatie en als individuele medewerker mee om? En hoe voer je op onderzoekende wijze de dialoog over het ongemak dat wordt ervaren en over het handelen op of over het randje van de regels?

In de gesprekscirkels gaan we met elkaar in gesprek over een casus via de actiedialoog, een speciale vorm van waardendialoog. Hiervoor is de samenwerking gezocht met Reinout Woittiez. We spreken over het leggen van verbindingen tussen goed functioneren, het goede doen, ons ongemak, ons feitelijke gedrag en de vaak overheersende gedragspatronen binnen onszelf en onze organisaties. Deze onderzoekende gesprekken geven ons en onze organisaties de sleutel tot morele fitheid.

 

mensen zittend rondom gesprekstafel

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk dat werkgevers en werknemers blijven leren en vernieuwen. Om ervoor te zorgen dat rijksmedewerkers hun werk goed kunnen blijven doen, staat in de ogen van het bestuur de menselijke maat in een inclusieve werkomgeving centraal. Zo komen alle werknemers met hun talenten tot hun recht.

Gerelateerde nieuwsberichten

Online magazine De mens centraal

Wat betekent ‘de mens centraal’ stellen binnen de Rijksoverheid? Lees erover in dit online magazine.

Lees verder
Weergave van voorpagina online magazine De Mens Centraal

Terugblik tweede gesprekscirkel ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’

20 januari organiseerde A+O fonds Rijk de tweede gesprekscirkel ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’. Lees hier de terugblik.

Lees verder
digitale weergave van gesprekscirkel op laptop