Rijksoverheid als afspiegeling van de maatschappij

De Rijksoverheid moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat lukt nog niet altijd even goed. Zo hebben hoogopgeleide medewerkers met een migratieachtergrond moeite om door te stromen. Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de Rijksoverheid beperkt vertegenwoordigd in de hogere schalen. Ook is er een grote vrijwillige uitstroom van deze mensen. Het programma Cross Mentoring werd opgestart om hier verandering in te brengen.

Rien en Yenal geven een presentatie voor groep mensen tijdens slotbijeenkomst Cross Mentoring

Het Cross Mentoring programma

Het Cross Mentoring programma startte in mei 2018. Het is opgezet vanuit het A+O fonds Rijk door IenW, in samenwerking met Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) en vijf andere departementen: VWS, SZW, EZK, OCW en LNV. Het programma koppelde talenten met een migratieachtergrond (mentees) aan ervaren medewerkers van een ander ministerie (mentors). Zij hadden een jaar lang een-op-een mentorgesprekken. De doelstelling van het programma was tweeledig, namelijk het creëren van een diverse en inclusieve organisatie en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid door de ontwikkeling van zowel mentee als mentor.

Doelen van het programma

De doelen voor zowel mentees als mentoren waren talent- en leiderschapsontwikkeling en van elkaar leren wat inclusie betekent. Elke mentor en mentee voerden samen minstens zes gesprekken. Er waren workshops voor mentoren, workshops voor mentees, supervisie- en netwerkbijeenkomsten en coachingsgesprekken met een externe coach. Het algemene doel van het programma was diversiteit en inclusie bij de (Rijks)overheid bevorderen. Het programma is ondertussen afgerond.

Slotbijeenkomst

De slotbijeenkomst van Cross Mentoring programma op 13 juni 2019 stond in het teken van ervaringen en leerpunten delen en aanbevelingen doen voor een vervolg. Een jaar lang hadden vijftien koppels van talentvolle medewerkers met een migratieachtergrond (mentees) en ervaren leidinggevenden bij de rijksoverheid (mentoren) intensief contact met elkaar. Verdieping in de achtergrond en waarden van de ander leverde alle deelnemers veel op. Wat zijn de volgende stappen op weg naar een inclusieve Rijksoverheid? Lees over de ervaringen van drie koppels in het verslag van de slotbijeenkomst Cross Mentoring.

Meer informatie

– Lees het interview met Augusto de Campos Neto, één van de deelnemers aan het programma.
– Lees het nieuwsbericht ‘Cross Mentoring, een spel met twee winnaars’.

Het project Cross Mentoring is afgerond. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met A+O Fonds Rijk via info@aofondsrijk.nl

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Een veilige en inclusieve werkomgeving binnen de Rijksoverheid is één van de prioriteiten van het A+O fonds Rijk. In een inclusieve werkomgeving komen alle werknemers met hun talenten tot hun recht. Het fonds steunt daarom innovatieve ideeën die helpen bij het realiseren van een inclusieve werkomgeving.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Slotbijeenkomst Cross Mentoring: op weg naar een inclusieve Rijksoverheid

De slotbijeenkomst van het Cross Mentoring programma op 13 juni 2019 stond in het teken van ervaringen en leerpunten delen […]

Lees verder
Groep rijksmedewerkers kijkt naar camera tijdens slotbijeenkomst Cross Mentoring

Met Cross Mentoring naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de Rijksoverheid beperkt vertegenwoordigd in de hogere schalen. Ook is er een grote vrijwillige […]

Lees verder
Foto van Augusto de Campos Neto

Cross Mentoring: een spel met twee winnaars

De Rijksoverheid moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat lukt nog niet altijd even goed. Zo hebben hoogopgeleide medewerkers […]

Lees verder
Rijksmedewerker schrijvend in een schrift