Boekpresentatie Het recht op ambtelijk vakmanschap

Boekpresentatie Het recht op ambtelijk vakmanschap

Wat is nodig om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar te versterken? En wat is hierbij het nut en noodzaak van een ambtelijke (gedrags)code? Om antwoord te geven op deze vragen, voerde Stichting Beroepseer in opdracht van het A+O fonds Rijk een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap. De bevindingen en concrete en praktische oplossingen zijn nu gebundeld in een aantrekkelijk vormgegeven boek. Graag nodigen wij je uit voor de boekpresentatie ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ op donderdag 6 oktober 2022 van 13.00 tot 16.00 uur in het Nationaal Archief, Den Haag.

Tijdens deze presentatie wordt het eerste exemplaar overhandigd aan de Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maarten Schurink. Ook geven leden van de redactie en een aantal auteurs een korte presentatie over de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het boek. Aansluitend vindt een panelgesprek plaats.

De positie en het vakmanschap van de rijksmedewerker versterken

Met Het recht op ambtelijk vakmanschap brengt Stichting Beroepseer, op verzoek van het A+O fonds Rijk en de vakbonden binnen de rijksoverheid, advies uit over wat er nodig is om de positie en het vakmanschap van de rijksmedewerker te versterken. Dat is nodig om het gezag van en vertrouwen in de Rijksoverheid te herstellen. De rijksmedewerker is in de afgelopen decennia ten onrechte steeds meer omgevormd tot een normale werknemer die nauwelijks meer lijkt te verschillen van bijvoorbeeld een consultant. Bewindspersonen en de ambtelijke organisaties lijken zich het recht op ambtelijk vakmanschap te hebben toegeëigend. Van rijksmedewerkers wordt namelijk verwacht dat ze alles doen om ‘hun’ bewindspersoon uit de wind houden en het (vermeend) belang van hun eigen organisatie voorop stellen.

Strekking advies en aanbevelingen

Strekking van dit advies is dat rijksmedewerkers in beleid, uitvoering en toezicht het recht en de plicht moeten krijgen om meer groepen te dienen: burgers, volksvertegenwoordigers en de eigen beroepsgroep hebben net zo goed recht op ambtelijk vakmanschap als bewindspersonen. Rijksmedewerkers kunnen in het democratische en rechtsstatelijk bestel hun rol optimaal vervullen als ze zich op alle vier de groepen kunnen richten. Dit viervoudige recht op ambtelijk vakmanschap stelt hoge eisen aan de normatieve identiteit van de rijksmedewerker. Het advies bevat een reeks aanbevelingen over de voorzieningen die daarvoor noodzakelijk zijn.

Meer weten over het onderzoek? Bekijk ook onderstaande video.

Aanmelden

Wil jij de boekpresentatie ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ fysiek of via de livestream bijwonen? Schrijf je dan in via onderstaande knop. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Het aantal plaatsen op locatie is beperkt. Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van Het recht op ambtelijk vakmanschap. Daarnaast is deze publicatie als E-book beschikbaar.

Deze bijeenkomst is interessant voor rijksmedewerkers (werkzaam in beleid, uitvoering of toezicht), bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden