Pilot anoniem solliciteren

Inclusiever werven door anoniem solliciteren

Met anoniem solliciteren wordt discriminatie op basis van etnische afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie en arbeidsbeperking tegengegaan in de briefselectie. Om ervaring op te doen met anoniem solliciteren, startte het A+O fonds Rijk op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een pilot. Lees meer over de pilot en de resultaten.

Man met tablet

Opbrengsten pilot anoniem solliciteren

De pilot werd uitgevoerd bij de Dienst Facilitair Management Haaglanden en bestond uit de volgende onderdelen:

  • Een analyse van sollicitaties voorafgaand aan de pilot: hoe divers zijn de geselecteerde sollicitanten?
  • Een training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ voor leidinggevenden en alle leden van sollicitatiecommissies.
  • Het anonimiseren van de motivatiebrieven en cv’s.
  • Een enquête en interviews met sollicitanten.
  • Interviews onder vacaturehouders.

De belangrijkste resultaten van de pilot:

  • Leidinggevenden en leden van sollicitatiecommissies die de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ hebben gevolgd, gaven aan dat zij zich meer bewust werden van hun eigen vooroordelen. Het ministerie van BZK heeft de training hierdoor opgenomen in het trainingsaanbod voor diversiteit en inclusie.
  • Hoewel het oordeel van sollicitanten en vacaturehouders over anoniem solliciteren

positief was, heeft BZK besloten geen vervolg te geven aan de pilot. Uit de pilot kwamen te weinig concrete aanwijzingen dat deze manier van solliciteren bijdraagt aan meer diversiteit in teams.

Om anoniem solliciteren goed uit te voeren, moet het huidige wervingsproces ingrijpend worden aangepast. Dit is een arbeidsintensief, kostbaar en tijdrovend proces. Enkele aanbevelingen hiervoor die uit de pilot voortkwamen:

  • Een standaard sollicitatieformulier zonder persoonlijke informatie voorkomt de noodzaak om te anonimiseren.
  • Maak keuzes voor welke functies je anoniem solliciteren inzet.
  • Denk goed na over welke persoonsgegevens je anonimiseert, bijvoorbeeld alleen naam en foto of ook jaartallen en hobby’s.

Meer informatie

Contact

Naam contactpersoon project: Nettie Olsthoorn,
E-mailadres: Nettie.Olsthoorn@minbzk.nl

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Het A+O fonds Rijk startte op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de pilot Anoniem solliciteren. Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk dat er meer diversiteit ontstaat bij de rijksoverheid en dat iedereen gelijk behandeld wordt tijdens sollicitaties.