HR-vaardigheden van leidinggevenden

De doelstelling van dit project is om een stimulans te geven aan het operationaliseren, beoordelen en ontwikkelen van de HR-vaardigheden van leidinggevenden binnen het Rijk (in het bijzonder de midden-managers) in een veranderende context (het nieuwe werken, toenemende variatie, mobiliteit).